που θα μας βρείτε

Ελβετία

Ηνωμένο Βασίλειο

Ελλάδα

πληροφορίες


κεντρικό γραφείο ελβετίας


tuukul AG

Sonnengartenstrasse 6

CH-9000 St. Gallen,Switzerland

τηλέφωνο : +41 71 222 72 22

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : hello@tuukul.ch


παράρτημα ηνωμένου βασιλείου


tuukul AG

Birley Cottage, Stubbing House Lane

Birley Edge, Sheffield S6 1EU, United Kingdom

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : hello@tuukul.ch


παράρτημα ελλάδας


tuukul AG

Πολυχρόνη Λεμπέση 67

GR-18900 Άγιος Νικόλαος, Σαλαμίνα, Ελλάδα

τηλέφωνο : +30 210 4654761

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : hello@tuukul.ch