Έχετε μια ιδέα για εφαρμογή


Εσείς

έχετε μια ιδέα για κάποια εφαρμογή;
χρειάζεστε έναν συνεργάτη για επίλυση προβλημάτων;
χρειάζεστε έναν επιχειρηματικό άγγελο;
χρειάζεστε έναν επενδυτή;

tuukul.ch

ελέγχει και βοηθάει
παρέχει ασφάλεια στην ιδέα σας
δίνει πνοή στην ιδέας σας


περισσότερες πληροφορίες

Υποστηρίζετε μια ιδέα για εφαρμογή;


Εσείς

σας κούρασαν οι τραπεζικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές;
θέλετε έλεγχο των επενδύσεων σας;
θέλετε να υποστηρίξετε μια υποσχόμενη ιδέα;
θέλετε να επενδύσετε σε μια λύση πληρωμής;

tuukul.ch

ελέγχει και συνδέει
παρέχει ασφάλεια στην επένδυση σας
πολλαπλασίαζει τα κέρδη σας


περισσότερες πληροφορίες